Στην ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για το έργο της κατασκευής κυκλικού κόμβου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας στην έξοδο της Καρδίτσας προς Μητρόπολη και Λίμνη Πλαστήρα, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Ο Οικονομικός Φορέας προσέφερε μέση έκπτωση 28,12%.

Όπως έχει γραψει σε παλιότερο ρεπορτάζ ο Νέος Αγών, τo έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο βελτιώνει σημαντικά την οδική ασφάλεια τόσο των οδηγών όσο και των πεζών.

Τι προβλέπει η μελέτη για τον κόμβο

Ο σχεδιασμός αφορά σε κυκλικό κόμβο δυτικά του 6ου Δημοτικού Σχολείου το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 509 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καρδίτσας. Ο κυκλικός κόμβος στην περιοχή κρίνεται απαραίτητος για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Σήμερα η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω ενός προβληματικού ισόπεδου κόμβου όπου περιλαμβάνει πλέξεις κυκλοφορίας, ασάφεια στην πορεία των οχημάτων, μη ασφαλή κίνηση πεζών (ειδικά δίπλα σε σχολικές εγκαταστάσεις).

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κόμβου αυτού είναι:

– Διάμετρος f=43m

– Πλάτος ασφαλτικής λωρίδας κυκλοφορίας 6,50m

– Υπερβατή ζώνη πλάτους 2,50m με διαμορφωμένη επιφάνεια από σκυρόδεμα το οποίο μπορεί να διαγραμμιστεί, να βαφεί ή να πλακοστρωθεί. Προτείνεται η υπερβατή αυτή ζώνη να διαστρωθεί με κοκκινόχρωμους κυβόλιθους έτσι ώστε να προκαλείται έντονη χρωματική αντίθεση σε σχέση με το οδόστρωμα. Η υπερβατή αυτή ζώνη θα χρησιμοποιείται μόνο από οχήματα μεγάλου μήκους. Τα επιβατικά, μικρά φορτηγά και λεωφορεία κινούνται εντός του πλάτους της λωρίδας των 6,50m. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος του εύρους κατάληψης των τροχιών κίνησης με όχημα σχεδιασμού ανεξάρτητο ρυμουλκό με ημιρυμουλκούμενο όχημα. Προέκυψε έτσι η ανάγκη διεύρυνσης της υπερβατής ζώνης από 1,50m που αρχικά προβλέπεται από τους ΟΜΟΕ στο πλάτος των 2,50m.

– Κεντρική νησίδα με ακτίνα 11,00m. Ο διαχωρισμός της νησίδας από την επιφάνεια κυκλοφορίας (υπερβατή ζώνη πλάτους 2,50m) πραγματοποιείται με κράσπεδο ύψους 12cm και πλάτους 30cm. Στην κεντρική νησίδα μπορούν να γίνουν κηποτεχνικές διαμορφώσεις (θάμνοι, χλοοτάπητας κ.α.). Είναι όμως απαραίτητο μια ζώνη πλάτους 2,00m προς την πλευρά της κυκλοφορίας να παραμείνει μόνο με χλοοτάπητα για την εξασφάλιση των απαιτήσεων ορατότητας. Επίσης εντός του κόμβου δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν ιστοί οδοφωτισμού ή άλλα άκαμπτα εμπόδια (π.χ δέντρα, τοιχεία) που μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο σε περίπτωση εκτροπής οχήματος. Οι κηποτεχνικές διαμορφώσεις της κεντρικής νησίδας πρέπει να περιοριστούν σε θάμνους χαμηλού ύψους που να μην αποτελούν όμως πλήρες φράγμα για τους πεζούς.

– Προβλέπονται νησίδες στις συμβολές των σκελών του κόμβου. Οι νησίδες πλακοστρώνονται. Περιμετρικά των νησίδων προβλέπεται υπερβατό κράσπεδο ύψους 7cm. Οι ακμές των τριγωνικών νησίδων στρογγυλεύονται με ακτίνες 0,30m έως 1,00m σύμφωνα με το σχέδιο της οριζοντιογραφίας.

Κλάδοι κυκλικού κόμβου

Στον κυκλικό κόμβο συμβάλλουν 4 κλάδοι:

– κλάδος I – οδός Ταυρωπού

– κλάδος II – οδός Σαρανταπόρου

– κλάδος III- οδός Αντιγόνου και οδός Ταυρωπού

– κλάδος IV – οδός Ολύμπου

Πρέπει να παρέχεται επαρκής απόσταση ορατότητας για στάση έτσι ώστε οι οδηγοί να έχουν επαρκή χρόνο αντίδρασης και στάσης καθ’ όλη τη διάρκεια κίνησης προς, εντός και από τον κυκλικό κόμβο. Για τις αποστάσεις ορατότητας λαμβάνεται υπόψη η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος αναλόγως της θέσης που βρίσκεται επί του κόμβου.

Καθορίζεται ενιαία ταχύτητα εισόδου οχημάτων στον κόμβο V=30Km/h σε απόσταση 15m από την είσοδο οχήματος στον κόμβο (σημείο διακοπής πορείας). Το μήκος ορατότητας που προκύπτει από την ανωτέρω ταχύτητα είναι 42m. Καθορίζεται ενιαία ταχύτητα κίνησης επί του δακτυλίου 25km/h. Το μήκος ορατότητας που προκύπτει από την ανωτέρω απόσταση είναι 35m.

Από την μελέτη ορατότητας στον κόμβο προκύπτουν δύο περιοχές οι οποίες βρίσκονται εκτός του κυκλικού κόμβου στις οποίες απαιτείται να υπάρχουν μόνο χαμηλά εμπόδια με ύψος έως 0,50m. Οι περιοχές αυτές γραμμοσκιάζονται στο σχέδιο της οριζοντιογραφίας. Οι υπόλοιπες περιοχές όπως έχουν προταθεί από την μελέτη (πεζόδρομοι, υπερβατές ζώνες κεντρικής νησίδας, περιοχές χαμηλής φύτευσης ή γκαζόν) έχουν ελεγχτεί και επαρκούν για τον έλεγχο ορατότητας. Η περιοχή μεταξύ του κλάδου Ι και κλάδου IV βρίσκεται επί του ποδηλατόδρομου άρα δεν θα υπάρχουν ψηλά οπτικά εμπόδια. Η περιοχή μεταξύ του κλάδου ΙΙ και ΙΙΙ απαιτείται να μην έχει ψηλά εμπόδια.