Πρόταση ένταξης στον άξονα Προτεραιότητας 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου στο Ανθηρό υπέβαλε ο Δήμος Αργιθέας.

Η πρόταση υποβλήθηκε μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο προηγουμένως ενέκρινε τη σχετική μελέτη. Στο πλαίσιο της πρότασης, αποφασίστηκε η μη διακοπή και μη αλλαγή χρήσης λειτουργίας του κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αργιθέας.

Σκοπός του έργου είναι η μείωση κατανάλωσης της ενέργειας κατά τις ώρες λειτουργίας του κτιρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 110.000 ευρώ με ΦΠΑ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε αρχικά τη μελέτη του έργου όπως αυτή συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και αφού έλαβε υπόψη την άποψη του εισηγητή αλλά και τις τοποθετήσεις- προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων που ακολούθησαν, ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή της πρότασης.