Πρόταση του Δήμου Καρδίτσας για εκσυγχρονισμό των συστημάτων άρδευσης

Μια μεγάλη και συγχρόνως φιλόδοξη παρέμβαση για τους αγρότες του Δήμου Καρδίτσας σχεδιάζει η Δημοτική αρχή.

Η παρέμβαση αφορά στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων συστημάτων άρδευσης και με την υλοποίησή της θα επιφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος για το Δήμο, για τους αρδευτές ενώ πολύ μεγάλο θα είναι και το περιβαλλοντικό όφελος καθώς θα εξοικονομούνται υδάτινοι αλλά και ενεργειακοί πόροι.

Ειδικότερα η Δημοτική Αρχή μέσω της Διεύθυνσης Προγραμματισμού υπέβαλε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) πρόταση ύψους 2.197.683 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ). Η πρόταση που υπεβλήθη έχει τίτλο «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Υποδομών Συστήματος Άρδευσης με Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεδιαχείρισης – Τηλεμέτρησης και Εξορθολογισμού Άρδευσης».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα.