Προτεραιότητα στη θέρμανση...

Η κυβέρνηση έχει θέσει σε προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης προκειμένου η τιμή του να παραμείνει συμφέρουσα για όσους το χρησιμοποιήσουν. 

Άλλωστε,  με βάση τις τωρινές συνθήκες το πετρέλαιο θέρμανσης κυμαίνεται στο 1,30  ευρώ ανά λίτρο,  γεγονός που το καθιστά οικονομικότερο σε σύγκριση με φυσικό αέριο και ρεύμα.

Για να διατηρηθεί η τιμή του σε λογικά επίπεδα,  η κυβέρνηση θέτει επιδότηση σε αυτό,  αφαιρώντας την αντίστοιχη από τη τιμή του πετρελαίου κίνησης.  Μετά από αυτή την αλλαγή,  το πετρέλαιο κίνησης ξεπερνά σε τιμή τη βενζίνη.  Η κυβέρνηση λοιπόν,  προσδοκά να « ρίξει» στην επιδότηση για θέρμανση περίπου 30  εκατομμύρια ευρώ.

Δ. Γ.