Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος στον κλάδο των ΑΠΕ βρίσκεται η Θεσσαλία.

Κυρίως εξαιτίας του πλήθους των φωτοβολταϊκών, η συνολικής ισχύ των έργων ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών με άδεια/ βεβαίωση παραγωγού ανέρχεται στα 19,4 GW (17,3 GW από φωτοβολταϊκά), ενώ ακολουθεί η Στερεά Ελλάδα με 17,1 GW.

Το μείζον ζήτημα που προκύπτει και στο οποίο έχει αναφερθεί εκτενώς μέσω αρθρογραφίας ο «Νέος Αγών», είναι η πρόθεση δέσμευσης παραγωγικών γαιών κυρίως από ξένους και εγχώριους μεγάλους ενεργειακούς “παίκτες” για την κατασκευή τεράστιων φωτοβολταϊκών υψηλής έντασης, στον πιο εύφορο κάμπο της χώρας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα