Με στόχο την ερχόµενη Παρασκευή 31 του µήνα εργάζονται οι αρµόδιοι των πληρωµών, προκειµένου να ξεκινήσουν οι πιστώσεις για τις πρώτες συνδεδεµένες, ενώ ίδια προθεσµία υπάρχει και για τα 93 εκατ. ευρώ των έκτακτων κρατικών ενισχύσεων για 12 προϊόντα.

Σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σηµανδράκου, «από τον Οργανισµό Πληρωµών καταβάλεται προσπάθεια ώστε µέχρι 31 Μαρτίου να γίνει η πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης στο βαµβάκι και της συνδεδεµένης στο σιτάρι. Ωστόσο, υπάρχει και µία περίπτωση να «ξεφύγουµε» από την ηµεροµηνία αυτή. Όσον αφορά τις λοιπές ενισχύσεις σε πρωτεϊνούχα και σανοδοτικά ψυχανθή, όσπρια, τεύτλα, µήλα, καρπούς µε κέλυφος, πορτοκάλια και σταφίδα, εφόσον τα περιφερειακά καταστήµατα περατώσουν τους διοικητικούς ελέγχους τις επόµενες µέρες, τότε και αυτά θα πληρωθούν µέχρι τις 31 Μαρτίου. Αν και περισσότερες πιθανότητες έχουν αυτά τα δεύτερα προϊόντα φύγουν πιο πίσω».

Πυρετός μέχρι να βγουν συνδεδεμένη ενίσχυση στο σκληρό και ειδική βάμβακοςagronews.gr