Από 1η Σεπτεμβρίου μπορούν οι γονείς να απευθύνονται στα νέα ολοήμερα σχολεία που θα λειτουργήσουν στο Νομό Καρδίτσας και να πάρουν πληροφορίες για τα νέα προγράμματα. Οι εγγραφές θα γίνουν χωρίς κριτήρια.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα