Στη δημοπράτηση του υποέργου της προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καρδίτσας» προϋπολογισμού 349.866,06 ευρώ προχωρησε ο Δήμος Καρδίτσας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και συστημάτων έξυπνης κινητικότητας εντός της περιοχής παρέμβασης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του υλοποίηση του Υποέργου 6 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Καρδίτσας».

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω:

1. Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης:
-Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi)
– Σύστημα έξυπνου οδοφωτισμού
– Σύστημα καταμέτρησης περιβαλλοντικών μεγεθών
– Σύστημα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης

2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας
-Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 31/10/2022, και ώρα 15:00.