Σε διαγωνισμό θα προχωρήσει η ΔΕΥΑ Καρδίτσας για την Εφαρμογή μεθόδου Βιοενίσχυσης του Βιολογικού

Σε διαγωνισμό θα προχωρήσει η ΔΕΥΑ Καρδίτσας για το έργο της Λειτουργίας και Συντήρησης του Βιολογικού Καθαρισμού- Εφαρμογή μεθόδου Βιοενίσχυσης.

Την απόφαση αυτή έλαβε το Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ στη συνεδρίασή του, εγκρίνοντας τη  δέσμευση πίστωσης ύψους 225.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Aναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα