Σε διαβούλευση η Μ.Π.Ε για αιολικό ισχύος 30 ΜW στη θέση «Σπιτάκι» στην Αργιθέα

Σε διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο μέχρι τις 4 Μαΐου έχει τεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή ενός νέου αιολικού πάρκου στη θέση «Σπιτάκι» ισχύος 30 MW στην Δ.Ε. Αργιθέας και Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας.

Ήδη ο Δήμος Αργιθέας έλαβε ομόφωνη απόφαση για αρνητική γνώμη σε ότι αφορά το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο που προβλέπει επέμβαση σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, ενώ και το Δασαρχείο Μουζακίου δήλωσε αδυναμία να γνωμοδοτήσει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου. Όπως τονίζουν εκπρόσωποι του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων, το εν λόγω αιολικό θα είναι περίβλεπτο από μεγάλο τμήμα της Αργιθέας αλλά και από την Ι.Μ. Σπηλιάς αλλά και από το ιστορικό Πετρογέφυρο του Τριζόλου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα