Ξεκίνησε και επίσημα από την 1η Ιανουαρίου η υποχρέωση
τήρησης των νέων «Καλών Γεωργικών Πρακτικών», που αφορούν τις δεσμεύσεις των αγροτών για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους το 2023 και τη λήψη της εξισωτικής αποζημίωσης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα