Σε ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών εντάσσεται η κατασκευή επενδεδυμένου αναχώματος στην κεντρική κοίτη του Χειμάρρου Παμίσου

Την Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή επενδεδυμένου αναχώματος στην κεντρική κοίτη του Χειμάρρου Παμίσου από τη θέση Γέφυρα Μπαλάνου έως τη θέση Γέφυρα Αργύρη» στο ειδικό προγραμμα φυσικών καταστροφών 2021-2025 αποφάσισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.470.000 ευρώ

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
-Θα κατασκευαστούν συρματοκύλινδροι συνολικού μήκους 3.750 μ. εκατέρωθεν της κοίτης του χειμάρρου Παμίσου.
-θα κατασκευαστούν πέντε πρόβολοι σε κατάλληλες θέσεις στην κοίτη του χειμάρρου.
-θα κατασκευαστεί ανάχωμα σε συνολικό μήκος 200 μ.