Σε έξι Ομάδες οι αποκαταστάσεις των σχολείων που επλήγησαν από τον «Ντάνιελ»

ΣΤΗΝ «ΟΜΑΔΑ 2» ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Σε έξι ομάδες χωρίστηκαν οι σχολικές μονάδες για τις οποίες θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης από τις ζημιές που υπέστησαν στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, αρχίζει η διαδικασία για την αποκατάσταση των σχολικών μονάδων σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, καθώς από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.)» ως αναθέτουσα αρχή για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων στα σχολεία των περιοχών, που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias».

Για κάθε μία από τις Oμάδες, όπως καταγράφει ο Νέος Αγών, θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή διαγωνιστική διαδικασία.
Οι σχολικές μονάδες του Δήμου Παλαμά εντάσσονται στη διαγωνιστική διαδικασία της Ομάδας 2 έργων αποκατάστασης, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες σχολικές μονάδες:
-Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Κοσκινά

– 1ο Νηπιαγωγείο Παλαμά

– 3ο Νηπιαγωγείο Παλαμά

– Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Μαραθέας

– 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά

– 1ο Δημοτικό Σχολείο Φαρκαδόνας

Οι έξι συμβάσεις έργων θα δημοπρατηθούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του ν. 5049/2023 και την υπ’ αρ. 21/12-10-2023 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, σε συνδυασμό με τον ν. 4412/2016, ως κατεπείγουσες, τελούσες σε άμεση συνάφεια και αναγκαίες για την αποκατάσταση των βλαβών ή πλήρη ανακατασκευή στον ίδιο ή άλλον χώρο στις σχολικές μονάδες, χωρίς να εκτελούνται για τη συμπλήρωση ή επέκταση αυτών, με εξαίρεση τις απολύτως απαραίτητες για την αποκατάσταση των κτηρίων συνοδές εργασίες, συνολικού προϋπολογισμού 30.500.000 ευρώ