Σημαντική κατάκτηση για την περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα αποτελεί η δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 6282/12- 12-2022) κοινής απόφασης υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Οικονομικών, για την ίδρυση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου με έδρα την Πεζούλα.

Συστήνονται 2 θέσεις ειδικών ιατρών γενικής ιατρικής, 1 θέση παιδιάτρου, 2 θέσεις αγροτικών ιατρών, 1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής, 1 θέση ΤΕ Επισκεπτών, Υγείας, 1 θέση Ιατρικών Εργαστηρίων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα