Σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία

Ο αριθμός των περιπτέρων στην Καρδίτσα έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία.  Οι δυσκολίες που επικρατούν στο επάγγελμα λόγω των κρίσεων επιβαρύνουν τον κλάδο,  ο οποίος δεν ανανεώνεται με νεότερης ηλικίας άτομα προκειμένου να απασχοληθούν σε αυτόν. 

Παράλληλα,  οι αλλαγές στις τραπεζικές συναλλαγές μέσω POS  φέρνει νέο « πονοκέφαλο»  στους ιδιοκτήτες περιπτέρων.  Δεν είναι αντίθετοι στην υποχρεωτική ύπαρξη των μηχανημάτων,  αλλά στις χρεώσεις των τραπεζών, πόσο μάλλον σε προϊόντα με ήδη χαμηλά ποσοστά κέρδους για τους ίδιους ( τσιγάρα,  εφημερίδες, κάρτες κλπ.).

Δ. Γ.