Τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε Μουζακίου ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου.

Η τροποποίηση είναι σε διπλή κατεύθυνση. Πρώτον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην ΠΕΠ Γεωργική Γη Α’ Προτεραιότητας με την προσθήκη των χρήσεων «γεωργικές, κτηνοτροφικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δραστηριότητες», καθώς και κτηνοτροφικές – πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Έτσι οι χρήσεις γης στην ΠΕΠ Γεωργική Γη Α’ Προτεραιότητας διαμορφώνονται ως εξής:

– Γεωργικές, κτηνοτροφικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δραστηριότητες

– Κτηνοτροφικές – πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

– Γεωργικές αποθήκες

– Θερμοκήπια

– Μεταποιητικές δραστηριότητες με χωροθετική εξάρτηση από γεωργικές πρώτες ύλες

– Δεξαμενές

– Αντλητικές εγκαταστάσεις

– Εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής.

Δεύτερον έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να επεκταθούν εντός του οικοπέδου που εδρεύουν, λόγω ασαφειών στο ΦΕΚ του ΓΠΣ της ΔΕ Μουζακίου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»