Σε πραγματικό περιβάλλον αναμένεται να προσφέρουν τις γνώσεις τους Έλληνες φοιτητές, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου που θα πάρει σάρκα και οστά σε περιοχή των Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Στους βοσκότοπους της περιοχής αναπτύσσεται η κτηνοτροφία με παραδοσιακό τρόπο. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα λιβάδια και την ασκούμενη κτηνοτροφία στην περιοχή, θα συζητήσουν με κτηνοτρόφους και τοπικούς παράγοντες.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα