Έξι νέους Σταθμούς Μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας προμηθεύεται και
εγκαθιστά η Περιφέρεια Θεσσαλίας στις πόλεις της Καρδίτσας, της Λάρισας, του Βόλου και των Τρικάλων.

Το έργο οδηγεί σε ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ατμόσφαιρας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα