Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Μουζακίου υλοποίησε την τέταρτη κινητικότητα από 30 Απριλίου έως 06 Μαΐου 2023, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «AGRICULTURE and GLOBAL CHALLENGES – “ARCH”» ή «Γεωργία και Παγκόσμιες Προκλήσεις», και ταξίδεψε στην Πράγα της Τσεχίας.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν σχολεία από την Τσεχία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος το σχολείο εκπροσώπησαν δύο εκπαιδευτικοί, η κ. Γκαγκά Λαμπρινή και η κ. Σμυρνιώτη Βαϊα, μαζί με τέσσερις μαθητές.

Κατά την συνάντηση των αντιπροσωπειών, εκπαιδευτικοί και μαθητές ακολούθησαν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων από το σχολείο υποδοχής της διοργανώτριας χώρας, αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες.

Η λήξη του προγράμματος δημιούργησε συναισθήματα συγκίνησης σε όλους τους συμμετέχοντες και δόθηκαν υποσχέσεις για μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία.