Στις 8 Αυγούστου οι προσφορές για το αρδευτικό Yπέρειας - Ορφανών

ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ

Στις 8 Αυγούστου 2024 καλούνται να δώσουν δεσμευτικές προσφορές οι ενδιαφερομενες εταιρίες – κοινοπραξίες για το έργο του αρδευτικού δικτύου Υπέρειας- Ορφανών.

Για το έργο προϋπολογισμού 107,2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, διάρκειας 25 ετών, προσφορές θα καταθέσουν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΘΑΛΗΣ – ΑΒΑΞ – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – INTRAKAT. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει κατ’ αρχήν με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια που θα εξασφαλίσει ο ιδιώτης ανάδοχος.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών