Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι γιατροί της Καρδίτσας για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στον Ιατρικό Σύλλογο αλλά και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Οι αρχαιρεσίες, διεξάγονται στα γραφεία του Συλλόγου από τις 7 πμ έως τις 6.46 μμ και τα μέλη του Συλλόγου καλούνται να αναδείξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 11 μέλη, την Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, το πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, 6 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη, καθώς επίσης και 4 εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσα μέλη εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (εισφορά έτους 2021) μέχρι τις 8 Οκτωβρίου.

Για τον Ιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας “μονομαχούν” δύο συνδυασμοί οι «Ιατροί Νομού Καρδίτσας» και η «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Ιατρών (ΔΗΠΑΚ)».
Αναλυτικά:
«ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-Θεοδοσίου Αλέξανδρος
-Καραμαγκιόλας Ηλίας
-Μακρυγιάννης Ευάγγελος
-Ούπας Βασίλειος
-Παπαδόπουλος Νικόλαος
-Παπανικολάου Αθηνά
-Παπούλιας Δημήτριος
-Ρωτσιάμης Νικόλαος
-Σίμος Θωμάς
– Σπάνιας Αριστοτέλης
– Φερεντίνου Ειρήνη

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
-Λάζου Αθηνά
-Μπέζας Δημήτριος
-Χόρτη Μαρία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
-Καλαθαράς Μιχαήλ
-Μαγαλιού Νικολέτα
-Χατζούλης Ιωάννης

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπάρκα Χριστίνα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπέκος Χρήστος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
-Γκιζλής Βασίλειος
-Θεοχάρη Αγγελική
-Καραγεώργου Ευθυμία
-Κουκόσιας Πέτρος
-Ντελής Ιωάννης
-Πασσιάς Αθανάσιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
-Καρακίτσιος Παύλος
-Καρελάς Λάμπρος
-Μαυράκης Δημήτριος
-Μουσαφείρης Παναγιώτης
-Τζανακάρη Αθανασία
-Ψήμμα Μαρία

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ Π. Ι. Σ.
-Μακρυγιάννης Ευάγγελος
-Ούπας Βασίλειος
-Παπανικολάου Αθηνά
-Παπούλιας Δημήτριος
-Ρωτσιάμης Νικόλαος
-Σίμος Θωμάς

« ΔΗΠΑΚ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ »

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Αγγέλου Δημήτριος
-Αναστασίου Γεώργιος
-Αρχοντής Θωμάς
-Γάζος Έκτορας
-Ευτυχιάδης Ευτύχιος
-Κοντός Νικόλαος
-Μήχας Ιωάννης
-Παπουτσής Ευάγγελος
-Σύψα Βασιλική

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
-Ρουτσολιάς Παναγιώτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
– Παλαύρα Δήμητρα

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ Π.Ι.Σ

-Αγγέλου Δημήτριος
-Αναστασίου Γεώργιος
-Αρχοντής Θωμάς
-Γάζος Έκτορας
-Ευτυχιάδης Ευτύχιος
-Κοντός Νικόλαος
-Μήχας Ιωάννης
-Παπουτσής Ευάγγελος

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ Π.Ι.Σ

– Ρογγανάκη Αγλαΐα