Στο 12% η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στο Ν. Καρδίτσας, πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των κομμάτων