Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται οι Καρδιτσιώτες για την εκδίκαση διοικητικών διαφορών.

Συγκριμένα με βάση το νέο νόμο 5028/2023, διατηρείται το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων ιδρύθηκε το 1997. Έχει ως έδρα του την πόλη των Τρικάλων, χωρίς μεταβατικές έδρες, μετά την κατάργηση της μεταβατικής έδρας Καρδίτσας το 2014. Επίσης διατηρείται το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας με έδρα τη Λάρισα.

Στην περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Διοικητικών Πρωτοδικείων Βόλου, Λάρισας και Τρικάλων.