Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 7K/2022 με 3.720 μόνιμες θέσεις, 15 στο Νοσοκομείο Καρδίτσας

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 3.720 θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3 ετών) στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Στην προκήρυξη προβλέπονται 15 θέσεις στο Νοσοκομείο Καρδίτσας ως εξής:

– 6 θέσεις Δ.Ε Βοηθών Νοσηλευτικής στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

– 9 θέσεις Τ.Ε Νοσηλευτικής Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας