Στο ΦΕΚ η διατήρηση του Πρωτοδικείου Καρδίτσας και η κατάργηση του Ειρηνοδικείου

Πήρε ΦΕΚ το σχέδιο της χωροταξικής αναδιάρθρωσης των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.

Με βάση αυτό, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας διατηρούνται το Πρωτοδικείο Καρδίτσας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Καρδίτσα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καρδίτσας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
Το Ειρηνοδικείο Καρδίτσας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Καρδίτσας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δεκατέσσερις (14), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Καρδίτσας ανέρχονται σε τριάντα εννέα (39).

Σε οτι αφορά το Εφετείο Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων.