Στο... μικροσκόπιο η άρδευση στο Φύλλο με τα αρδευτικά δίκτυα σε Υπέρεια – Ορφανά

Λύση για την άρδευση ολόκληρου του αγροκτήματος στην περιοχή του Φύλλου του Δήμου Παλαμά ζητά ο ΤΟΕΒ Τιτανίου από την αρμόδια επιτροπή που «τρέχει» το έργο των αρδευτικών δικτύων Υπέρειας – Ορφανών.

Το έργο των αρδευτικών δικτύων Υπέρειας – Ορφανών που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, περνά στο στάδιο της υποβολής των δεσμευτικών προσφορών από τις τέσσερις ενδιαφερόμενες εταιρείες – κοινοπραξίες καθώς ολοκληρώθηκε το στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου.

του KΩΣΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ

Φύλλο
Σε ότι αφορά την υλοποίηση του έργου, όπως ενημέρωσε τον «Νέο Αγώνα» ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Τιτανίου Βασίλης Γιαννάκος, έχει προκύψει ζήτημα με ένα τμήμα των στρεμμάτων στο αγρόκτημα του Φύλλου. Από τα περίπου 16.000 στρέμματα της περιοχής του Φύλλου, με το έργο θα ποτιστούν τα 11.000. Το σύνολο των υπαρχουσών γεωτρήσεων θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών των 11.000 στρεμμάτων με αποτέλεσμα να μένουν «ξεκρέμαστοι» οι αγρότες στα υπόλοιπα 5.000 στρέμματα.
Όπως είπε, μετά και από ενημέρωση που είχε από τους αρδευτές της περιοχής, ο ίδιος έχει θέσει το θέμα υπόψη της αρμόδιας επιτροπής του έργου και θα το λάβει υπόψη προκειμένου να βρεθεί λύση για την άρδευση των υπόλοιπων στρεμμάτων. Μία πιθανή λύση είναι η επέκταση του έργου ώστε να καλυφθεί το σύνολο των στρεμμάτων στην περιοχή.

Ολοκληρώθηκε
ο ανταγωνιστικός διάλογος

Ύστερα από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ Λευτέρη Αυγενάκη με τον αρμόδιο Υφυπουργό κ Διονύση Σταμενίτη και τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ Δημήτρη Παπαγιαννίδη εγκρίθηκε το Πρακτικό Πέρατος Διαλόγου Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου (Β’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΤΑΔΙΟ Β.Ι ΔΙΑΛΟΓΟΣ), για το έργο: «Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας-Ορφανών Ν. Καρδίτσας», σύμφωνα με την Παράγραφο 6.8 της Πρόσκλησης, στο πλαίσιο του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Αποφασίστηκε:

-Η έγκριση του από 24/04/2024 Πρακτικού Πέρατος Διαλόγου της Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου για το Στάδιο Β.Ι – Διάλογος της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για το έργο:

«Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας».

– Εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του Σταδίου Β.Ι (Διάλογος) της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού του Έργου.

– Κηρύχθηκε το πέρας του Διαλόγου και η λήξη του Σταδίου Β.Ι – Διάλογος της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.
Aναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών