Στο... μικροσκόπιο ο ποταμός Γάβρας

Προτάσεις ανάπλασης και ανάδειξης της παραποτάμιας περιοχής του ποταμού Γάβρα της Καρδίτσας, προκειμένου να γίνει πόλος αναψυχής αλλά και αθλητικών δραστηριοτήτων

κατέθεσε την Παρασκευή 20 Μαΐου ο αρχιτέκτονας κ. Κώστας Μιχαλάκης μιλώντας στο 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την «Οικόσφαιρα».

Αρχικά ο κ. Μιχαλάκης αναφέρθηκε στις δυνατότητες που παρουσιάζονται στα παραποτάμια τμήματα της περιοχής της Καρδίτσας, τα οποία έως σήμερα παραμένουν αναξιοποίητα, όπως χαρακτηριστικά ο ποταμός Γάβρας.

«Ο Νομός Καρδίτσας διαθέτει πιθανόν το μεγαλύτερο παραποτάμιο δίκτυο της Ελλάδας. Επικρατεί πλέον ο προβληματισμός της επανένταξης του δικτύου στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής με βάση τις σημερινές συνθήκες. Συγκεκριμένα, στο ποταμό Γάβρα τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες επεμβάσεις και αναπλάσεις, όπως ένας χωμάτινος δρόμος και ένας ασφάλτινος ποδηλατόδρομος που βρίσκονται υπό εγκατάλειψη», σημείωσε ο κ. Μιχαλάκης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα.