Στο προσκήνιο δράσεις για την ενίσχυση νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (φωτο)

Η ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρο- μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού βρέθηκε στο επίκεντρο ανοικτής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες σε αίθουσα εκδηλώσεων του «Κιέριον» από το Επιμελητήριο Καρδίτσας σε συνεργασία με την ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027».

Πιο συγκεκριμένα, η ανοικτή εκδήλωση για νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις στον τουριστικό κλάδο και όχι μόνο, αφορούσε δύο δράσεις για την οικονομική τους ενίσχυση, τη δράση ΚΑΔ και τα βήματα αιτήσεων για χρηματοδότηση.

Αναλυτικά:
1. Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» που αφορά υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού σε επιλέξιμους για τη Δράση ΚΑΔ για αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος π/υ) από 80.000€ έως 400.000€. Το ποσοστό Δη-
μόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή
της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

2. Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» που αφορά υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους για τη Δράση ΚΑΔ για αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος π/υ) από 30.000€ έως 400.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.