Στο Σχέδιο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER εντάσσονται κοινότητες του Δήμου Καρδίτσας με στόχο να συμπεριληφθούν στην τελική πρόταση που θα καταθέσει για το πρόγραμμα η Αναπτυξιακή Καρδίτσας.

Το δημοτικό συμβούλιο Καρδίτσας στην προχθεσινή συνεδρίαση του μετά από σχετική πρόσκληση της ΑΝΚΑ, ενέκρινε την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος που πρότεινε ο Δήμαρχος κ. Β. Τσιάκος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα