Στο πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας του Ταμείου Ανάκαμψης εντάχθηκε το έργο της κατασκευής κυκλικού κόμβου στην έξοδο της Καρδίτσας προς Μητρόπολη και Λίμνη Πλαστήρα, στο ύψος του 6ου Δημοτικού Σχολείου.

Η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 1,05 εκ ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο βελτιώνει σημαντικά την οδική ασφάλεια τόσο των οδηγών όσο και των πεζών. Η Δημοτική αρχή μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Δ/νσης Προγραμματισμού είχε υποβάλει τη σχετική πρόταση.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα