Στοιχειώδεις κανόνες...

Αρκετοί Καρδιτσιώτες έχουν εκφράσει τα παράπονά τους για την αμέλεια ορισμένων που πετούν τις μάσκες τους στο έδαφος, αψηφώντας τον υγειονομικό κίνδυνο.

Διότι μπορεί η χρήση μάσκας να αποσκοπεί στο περιορισμό διασποράς του ιού, όπως και στη προστασία της υγείας μας, αλλά πρέπει να συλλογιζόμαστε ότι πετώντας την κάτω θέτουμε σε κίνδυνο έναν άλλο συμπολίτη μας.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο θέμα έχει να κάνει και με στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς και υγιεινής, που απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό από μερικούς.
Δ.Γ.