Εξαίρεση από τις «κόκκινες» περιοχές που δεν εντάσσονται στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο καλαμπόκι με τη νέα ΚΑΠ αποτέλεσαν στις πρόσφατες πληρωμές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο δίκτυο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού.

Τις προηγούμενες ημέρες πιστώθηκαν οι συνδεδεμένες στο καλαμπόκι ύψους 40 ευρώ/στρέμμα. Να θυμίσουμε όμως ότι με βάση στο εθνικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, εκτός του συγκεκριμένου καθεστώτος βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του Καρδιτσιώτικου και Θεσσαλικού κάμπου, καθώς για την οριοθέτηση των περιοχών λήφθηκε υπόψη ο χάρτης ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης των υδάτων (για τη νιτρορύπανση).

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του «Νέου Αγώνα», από τον αποκλεισμό των «κόκκινων περιοχών» εξαιρέθηκε η περιοχή του δικτύου του ΤΟΕΒ Ταυρωπού (περίπου το 80% των εκτάσεων εντάσσονταν στις κόκκινες περιοχές και το 20% στις πράσινες).

Η Διοίκηση του Οργανισμού κινήθηκε προσεκτικά και στοιχειοθέτησε φάκελο για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου και τη χρήση του νερού (με επιφανειακά νερά κλπ) που δεν επιβαρύνει τον υπόγειο υδροφορέα.

Ο φάκελος έγινε δεκτός, καθιστώντας επιλέξιμες όλες τις εκτάσεις της περιοχής του δικτύου του ΤΟΕΒ. Με δεδομένο το ύψος των 40 ευρώ/στρέμμα η πολύτιμη ρευστότητα που έπεσε στην περιοχή ανέρχεται περίπου στα 1,2 εκ. ευρώ.

Κ.Π.