Οι προϋποθέσεις δημιουργίας μόνιμου εκθεσιακού κέντρου και μουσείου καπνού στο χώρο των καπναποθηκών, όπως προβλέπεται από το παραχωρητήριο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας πρώτης συζήτησης που έγινε για το θέμα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Τον περασμένο Ιούνιο, υπεγράφη μεταξύ του ΕΒΕ και του Υπουργείου το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του χώρου των καπναποθηκών έκτασης 43 περίπου στρεμμάτων. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 25 ετών με δυνατότητα παράτασης για άλλα 10 χρόνια,
με τη σύμβαση να προβλέπει τη δημιουργία ενός μόνιμου εκθεσιακού χώρου και μουσείου καπνού, μέσα στην επόμενη πενταετία.

Aναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα