Συμπίπτει με τις πληρωμές...

Κλείνει το τραπεζικό κατάστημα της Πειραιώς στην οδό Πλαστήρα, οπότε η εξυπηρέτηση των Καρδιτσιωτών θα πραγματοποιείται από το κατάστημα -πρώην Αγροτική- στην οδό Μπλατσούκα. Σίγουρα η αρμόδια τράπεζα ίσως επιθυμεί να προλάβει το κλείσιμο του χρόνου για να διαμορφώσει ταχύτερα το σύστημά της πανελλαδικώς.

Από την άλλη, παραβλέπεται εύκολα από την ίδια ότι ο μήνας Δεκέμβριος συνοδεύεται με αρκετές πληρωμές, όπως μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, Δώρα Χριστουγέννων, επιδοτήσεις κλπ. Οπότε, το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα υπάρχει ο κίνδυνος της συμφόρησης.

Το χείριστο σενάριο που απευχόμαστε να δούμε είναι το εξής: ουρές… πολιτών να περιμένουν καρτερικά για τις υποχρεώσεις τους στην Τράπεζα, υπαλλήλους τους επιβαρυμένους από το φόρτο εργασίας.
Δ.Γ.