Συγκροτήθηκαν σε σώμα τα νέα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ

Σε συνέχεια των εκλογών του ΤΕΕ στις 19 Μαΐου, κατόπιν των αρχαιρεσιών των ειδικών συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, επανεκλέχτηκε ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ο Νίκος Παπαγεωργίου για τρίτη συνεχόμενη θητεία.

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. εκλέχτηκε η Μπίσκα Παναγιώτα – Ευτυχία και Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε. ο Νάρης Αστέριος.

Τα 60 μέλη της Αντιπροσωπείας εξέλεξαν την νέα 11μελή Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, ως ακολούθως: Παπαγεωργίου Νικόλαος Πρόεδρος, Μπίσκα Παναγιώτα-Ευτυχία Αντιπρόεδρος, Νάρης Αστέριος Γενικός Γραμματέας, και μέλη τους Λύτρα Ιωάννη, Τσιτσιφλή Σταυρούλα, Μάνο Ανδρόνικο, Καμηλαράκη Μαίρη, Μίχο Νικόλαο, Κυρίτση Αντώνιο, Παναγιώτου Ιωάννη, Τριανταφύλλου Ανέστη. Στις διαδικασίες για την εκλογή του νέου Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, εκλέχθηκαν οι εξής: Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ο Τσιώνας Βασίλειος, Αντιπρόεδρος η Καρρά Σταυρούλα και Γενικός Γραμματέας ο Τσίγκας Θωμάς.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών