Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις

Συνεχίζεται οι παρεμβάσεις του Δήμου Καρδίτσας για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου από την πλευρά του ποδηλατοδρόμου στην οδό Μπλατσούκα, τα πλακάκια του οποίου έχουν υπερυψωθεί σε πολλά σημεία από τις ρίζες των δέντρων.

Η αρχή όπως γράψαμε και τις προηγούμενες ημέρες έγινε στο πεζοδρόμιο αμέσως μετά το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Τζέλλα, όπου το συνεργείο αφού αφαίρεσε τα παλιά πλακάκια και έσπασε το υπόστρωμα του τσιμέντου, προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες και κατόπιν αποκατέστησε το πλακόστρωτο.

Οι εργασίες επεκτάθηκαν από την Τετάρτη σε σημείο ακριβώς μετά την προαναφερθείσα παρέμβαση, και σε ένα τμήμα πριν τη διασταύρωση με την οδό Μπιζανίου-18ης Αυγούστου. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα στη συγκεκριμένη οδό είναι χρόνιο από την ανύψωση των πλακών και της σχάρας απορροής των ομβρίων υδάτων και πολλά σημεία μάλιστα είναι επικίνδυνα για τους περαστικούς.
Κ.Π.