Συνεχίζουν την αποχή οι δικηγόροι της Καρδίτσας (φωτο)

Νέα παράταση, 10 ημερών, της αποχής των δικηγόρων αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας παγώνοντας για μακρύ χρονικό διάστημα τις ποινικές δίκες, τις δίκες του δημοσίου και τις δίκες συμφερόντων funds. Διαφοροποιώντας μερικώς ουσιαστικά το πλαίσιο της αποχής, οι δικηγόροι της Καρδίτσας αποφάσισαν κατά πλειοψηφία τη συνέχιση της αποχής τους μέχρι τις 19 Μαρτίου.

Εισηγητικά ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γ. Ανυφαντής ενημέρωσε τους συναδέλφους του για τις εξελίξεις που υπήρχαν από την τελευταία συνεδρίαση του σώματος και τις αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Οι δικηγόροι εκφράζουν για μία ακόμη φορά την αντίθεσή τους στις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συνεχίζουν να διεκδικούν:

1. Την κατάργηση του τεκμαρτού υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος

2. Την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια

3. Την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ

4. Την μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ

5. Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

6. Την επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων Προείσπραξης

7. Την κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ

8. Την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου 9. Την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους δικηγόρους και τις οικογένειές τους, με την καταβολή των εισφορών υγείας του προηγούμενου έτους και την εκ νέου ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών σε βιώσιμη βάση.