Συντάξεις πολλών ταχυτήτων και με όρια ηλικίας που είναι μεταξύ 62 και 67 ετών δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, με βασική προϋπόθεση να έχουν 15 έτη πληρωμένων εισφορών ως αγρότες ή (αν δεν έχουν τις εισφορές) να μπορούν να αποδείξουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΓΑ και απασχολούνται για 25 έτη με τη γεωργία.

Η σύνταξη στα 62 καταβάλλεται με προϋπόθεση να έχουν 40 έτη ασφάλισης είτε στον ΟΓΑ είτε και σε άλλα Ταμεία, αλλά από τα 40 έτη, τα 15 θα πρέπει να είναι στον ΟΓΑ. Αν δεν συμπληρώνουν τη 15ετία, θα συνταξιοδοτηθούν στο 67ο έτος. Στη 15ετία δεν συνυπολογίζονται πλασματικοί χρόνοι.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα