Η νέα ΚΑΠ που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2023, φέρνει νέο κύκλο οικονομικής στενότητας στην τοπική οικονομία της Καρδίτσας λόγω των δραματικών αλλαγών που επιφέρει σε επιδοτήσεις – καλλιέργειες και για την επόμενη 7ετία θα δοκιμαστούν οι αντοχές της.

Συγκεκριμένα απώλειες επιδοτήσεων της τάξης των 14 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως θα έχουν οι αγρότες της Καρδίτσας στις άμεσες ενισχύσεις με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ σύμφωνα με τη μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων, που συνέταξε το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας.

Στις απώλειες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις των 55 ευρώ περίπου το στρέμμα που θα ισχύσουν για το καλαμπόκι, όπου η καλλιεργούμενη έκταση πέρυσι στην Καρδίτσα, έφτασε μόνο στον ΤΟΕΒ Ταυρωπού περί τα 38.000 στρέμματα έναντι 34.000 του βαμβακιού, ενώ συνολικά στο Νομό υπερέβη τα 60.000 στρέμματα.

Φέτος η εκτίμηση ήταν ότι θα έφτανε τα 100,000 στρέμματα (άρα άλλα 5,5 εκατομμύρια ευρώ απώλεια).

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα