Τέταρτη παράταση στη β' φάση του έργου κατασκευής οδού Ι. Μονής Σπηλιάς - Βραγκιανά

AΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Tη χορήγηση της τέταρτης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου 1 με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΑΣ- ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – Β΄ΦΑΣΗ)», μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2024 ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Περιφερειάρχης Δημ. Κουρέτας, στην εισήγησή του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Την αρ.πρωτ.1490/02- 01-2024 διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών, η οποία αναφέρει ότι:

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών