Τετράμηνη παράταση στις αποκαταστάσεις ζημιών στο Δήμο Μουζακίου από θεομηνία τον Ιανουάριο του 2019

Την χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» κατά τέσσερις (4) μήνες για την υλοποίηση των εργασιών, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου.

Η παράταση ισχύει μέχρι 10-07-2023. Οι δύο μήνες λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών, και οι δύο (2) μήνες για την υποχώρηση των υδάτων στις κοίτες των ρεμάτων.
Ο συμβατικός προϋπολογισμός του είναι 234.187,65 ευρώ.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε την 10-03-2022, η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληξε την 09-03-2023. Με αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υπόψη έργου για 6 μήνες, ήτοι έως 10-09-2023.

Η παράταση προθεσμίας του έργου ζητήθηκε από τον ανάδοχο για τους εξής λόγους:
Λόγω του ότι οι υπόλοιπες εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν βρίσκονται μέσα σε κανάλια και ρέματα και εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή κατά διαστήματα δυσχέραιναν την πρόσβαση στην ήδη δυσπρόσιτη ορεινή τοποθεσία του έργου και δεν επέτρεψαν την συνέχιση των εργασιών.

Λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που δεν επέτρεψε την συνέχιση των εργασιών

Διαφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ντούρβα Π., Καραβίδα Γ. και Γκαγκά Αρ.