Θα κατεδαφιστεί

Προς κατεδάφιση οδεύει το υφιστάμενο παλαιό πλίθινο κτίριο του Θεοδωρίδειου Κέντρου «Ορίζοντες».

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας αποφάσισε την ανάθεση της εργολαβίας για τις εργασίες απομάκρυνσης δομικών στοιχείων από το παλαιό κτίριο, προϋπολογισμού 22.200 ευρώ. Συγκεκριμένα η εργολαβία περιλαμβάνει υπηρεσίες κατεδάφισης, φορτοεκφόρτωσης και απομάκρυνσης των προϊόντων κατεδάφισης του παλαιού κτιρίου το οποίο είναι πλίθινο, κεραμοσκεπές και διώροφο.

Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για πρόσφατη απόφαση που αφορά το υπό ανέγερση νέο κτίριο, όταν στα τέλη Μαΐου του 2021 επιχειρήθηκαν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο, όπως η δημιουργία εισόδων επικοινωνίας με το νέο κτίριο διαπιστώθηκε ότι εξαιτίας της πλημμύρας του «Ιανού» το δομικό υλικό (ωμόπλινθοι-πλιθιά), είχε υγρανθεί και μαλακώσει σε τέτοιο βαθμό ώστε η καθαίρεση γινόταν τελείως αβίαστα, σε όλο το πάχος της τοιχοποιίας και σε ύψος πλέον του ενός μέτρου από το δάπεδο του ισογείου.

Το ίδιο  φαινόμενο εντοπίστηκε και σε άλλα σημεία σε όλη την περίμετρο. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη Οκτώβρη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας χορήγησε παράταση στην προθεσμία κατασκευής του έργου που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Θεοδωρίδειου Κέντρου έως 30-5-2023.
Κ.Π.