Θα ολοκληρωθούν εντός του καλοκαιριού

Εντός του καλοκαιριού θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί η εργολαβία των
ασφαλτοστρώσεων σε κεντρικούς δρόμους της Καρδίτσας, όπως πληροφορούμαστε από την κοινοπραξία που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου.

Η εργολαβία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένει η ασφαλτόστρωση της οδού Τρικάλων και ορισμένες παρεμβάσεις ακόμη. Άλλωστε οι καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διαστήματος δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του έργου, ειδικά σε ότι αφορά την ασφαλτόστρωση της Τρικάλων που χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα εργασιών.

Πάντως στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας δόθηκε παράταση στο έργο μέχρι τον Δεκέμβριο, ωστόσο και από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών τονίστηκε ότι οι ασφαλτοστρώσεις θα ολοκληρωθούν εντός του καλοκαιριού.
Κ.Π.