Θα βγει κάποια απόφαση με τη συνδεδεμένη στο βαμβάκι;

Να προχωρήσει επιτέλους το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε μια επίσημη ανακοίνωση σε ό,τι αφορά τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ζητούν οι βαμβακοπαραγωγοί στο Ν. Καρδίτσας.

Από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν με τον «Ντάνιελ» και τον «Εlias» χιλιάδες στρέμματα στον κάμπο της Καρδίτσας υπέστησαν μέχρι και 100% ζημιά στην παραγωγή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν σε καμία περίπτωση να πιάσουν τα 306 κιλά που προβλέπεται ως ελάχιστη στρεμματική απόδοση για τη λήψη της συνδεδεμένης, όριο το οποίο μάλιστα είναι αυξημένο κατά 45% φέτος με τη νέα ΚΑΠ από τα 211 κιλά της προηγούμενης περιόδου.

Θεωρούμε ότι για την περιοχή της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας συνολικότερα, που επλήγησαν ανεπανόρθωτα δεν θα πρέπει να επηρεαστεί η συνδεδεμένη ενίσχυση για όσες ποσότητες βαμβακιού παραδοθούν, ανεξαρτήτως στρεμματικής απόδοσης.
Κ.Π.