Θεωρούν ότι μπορούν να «σταθμεύσουν»...

Σύνηθες το φαινόμενο να καταστρέφονται ή να κόβονται οι πλαστικές κολώνες στάθμευσης, που οριοθετούν τις θέσεις των δικύκλων σε δρόμους της Καρδίτσας.

Προφανώς κάποιοι οδηγοί αυτοκινήτων θεωρούν ότι μπορούν να… παρκάρουν κι εκείνοι στις θέσεις αυτές. Η αντικατάστασή τους στα σημεία που έχουν καταστραφεί κρίνεται επιβεβλημένη.
Κ.Π.