Θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τα Εγγειοβελτιωτικά Έργα Σμοκόβου

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ομόφωνα θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εγγειοβελτιωτικά Έργα Σμοκόβου».

Το έργο αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Μενελαΐδας, Σοφάδων, και Ταμασίου του Δήμου Σοφάδων, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία, θα πρέπει να προσκομιστεί η συναίνεση του Δήμου Σοφάδων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση του θέματος, το έργο αφορά στην κατασκευή μόνιμων υπόγειων αρδευτικών δικτύων που έχουν προβλεφθεί να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν σε μια έκταση 252.600 στρεμμάτων γεωργικής γης, βορειοανατολικά του φράγματος και του ταμιευτήρα Σμοκόβου, που θα υδροδοτούνται από τον ταμιευτήρα Σμοκόβου μέσω της αρδευτικής σήραγγας υδροληψίας Λεονταρίου.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών