Θετική γνωμοδότηση για εκκλησιαστικό οικίσκο στον «Αη λιά» στην τ.κ. Πετρίλου

Θετικά για την ανέγερση εκκλησιαστικού οικίσκου εμβαδού περίπου 40μ2 στη θέση
«Αη λιάς» της Τ.Κ. Πετρίλου Δήμου Αργιθέας γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας, μετά από αίτηση του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πολύδροσου Πετρίλου.

Είχε προηγηθεί με την αριθ. 4 /9-10-2022 απόφαση το Τοπικό Συμβούλιο Πετρίλου αποφάσισε ομόφωνα στην κατασκευή του εκκλησιαστικού οικίσκου.