Μέσω τηλεδιάσκεψης έγινε πριν από λίγη ώρα η συνεδρίαση του Δημοτική Συμβουλίου Καρδίτσας.

Το σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία την επαναλειτουργία των λαϊκών αγορών στην Καρδίτσα, με τοπικούς παραγωγούς και με αυστηρές προϋποθέσεις.