Τη διοργάνωση της επόμενης Thessaly Expo προγραμματίζει το Επιμελητήριο Kαρδίτσας - Εγκρίθηκαν προϋπολογισμός και πρόγραμμα δράσεων

Τη διοργάνωση της πολυκλαδικής Έκθεσης Τhessaly Expo, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά φέτος, προβλέπει το πρόγραμμα των δράσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για το 2023.

Οι δράσεις και ο προϋπολογισμός του 2023 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ στη σημερινή του συνεδρίαση.

Προϋπολογισμός

Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού έγινε υπό το καθεστώς της διεθνούς αβεβαιότητας, αλλά και με προσπάθεια διατήρησης της αισιοδοξίας.

Ο προϋπολογισμός προβλέπεται να είναι πλεονασματικός, όπως ανέφερε η εισήγηση του οικονομικού επόπτη του επιμελητηρίου κ. Κώστα Λαμπρόπουλου. «Ο προϋπολογισμός σίγουρα δε δίνει απαντήσεις στο σύνολο των απαιτήσεων της τοπικής κοινωνίας, αλλά επιτυγχάνει την απρόσκοπτη λειτουργία του Επιμελητηρίου, χωρίς να μειωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα μέλη μας , χωρίς να θιγούν βασικές ανάγκες της καθημερινότητας, μέσα στην οικονομική κατάσταση της χώρας» σημειώνει ο κ. Λαμπρόπουλος στην εισήγησή του.

Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις του Νομού μας να βρουν το δρόμο εξόδου από την κρίση, αναφέρει η εισήγηση του Οικονομικού Επόπτη στον Προϋπολογισμό, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια σε δύο μέτωπα: αφενός στην αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων της κρίσης, με γενναία μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, των ανέργων και των οικονομικά αδύναμων. Αφετέρου, στη δημιουργία προϋποθέσεων ταχύτερης και διατηρήσιμης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας την επόμενη ημέρα, με επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και γρήγορη, στοχευμένη, αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που θα εισρεύσουν στη χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ.

Πρόγραμμα δράσεων

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα δράσεων για το 2023, στη εισηγητική της Έκθεση η Διοικητική Επιτροπή αναφέρεται στον σκοπό του Επιμελητηρίου που στοχεύει στην προστασία και την ανάπτυξη του εμπορίου, της βιοτεχνίας – μεταποίησης , των υπηρεσιών και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας , σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της Εθνικής και τοπικής Οικονομίας. Παράλληλα προσθέτει ότι το ΕΒΕ θα σταθεί αρωγός σε κάθε αναπτυξιακό σχεδιασμό λειτουργώντας ως νομοθετημένος Σύμβουλος , αποτελώντας παράλληλα ένα ισχυρό θεσμό ουσιαστικής συμπαράστασης της επιχειρηματικότητας.

Thessaly Expo
Πιο αναλυτικά, για τις δράσεις το Επιμελητήριο σκοπεύει να προχωρήσει στη διοργάνωση της Thessaly Expo με νέους στόχους και περαιτέρω αναβάθμιση της sε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Καρδίτσας.

Εκθέσεις

Επίσης το ΕΒΕ προγραμματίζει να συμμετάσχει στην επόμενη ΔΕΘ, ενώ στηρίζοντας τα μέλη του και συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεών τους προγραμματίζει να οργανώσει την ομαδική συμμετοχή τους σε διάφορες εκθέσεις, όπως:
-FOOD EXPO
-ΕΞΠΟΤΡΟΦ
-HORECA
-BIO FESTIVAL
-FOODTECH
-ARTOZA
-Zootechnia
-Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TOUR NATUR ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
-PHILOXENIA

Αξιοποίηση περιουσίας
Επίσης η εισηγητική έκθεση θέτει και το ζήτημα των αξιοποίησης των ακινήτων του ΕΒΕ. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μετά το τραγικό συμβάν με την πυρκαγιά και την ολική καταστροφή της μιας από τις τέσσερις καπναποθήκες , το Επιμελητήριο Καρδίτσας με στρατηγικό σχεδιασμό στοχεύει σε πρώτη φάση την φύλαξη και καθαρισμό του χώρου των καπναποθηκών και πιστεύει ότι η δημιουργία σύγχρονου Εκθεσιακού Επιχειρηματικού Κέντρου με την ταυτόχρονη δημιουργία και πολύ-χώρου ,για παράλληλες εκδηλώσεις , θα αποτελέσει το σημαντικότερο μοχλό προς την κατεύθυνση αυτή για την έξοδο της περιοχής από την ύφεση και την αύξηση κυρίως της μεταποίησης και των εξαγωγών. Συνεχίζει δυναμικά και το 2023 την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω της διαρκούς ενεργοποίησής του .Η δημιουργία Μουσείου Καπνού είναι στις άμεσες προτεραιότητες . Θα επιδιώξει και την συνεργασία με άλλους φορείς ιδιωτικούς η δημόσιους για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων ».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα