Τη γέφυρα μπέλεϋ, στο δρόμο Νεράιδα -Μοναστήρι - Γιαννουσέικα συντήρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τη γέφυρα τύπου μπέλεϋ, στον Σαρανταπορίτη ποταμό, στο δρόμο διασταύρωση Νεράιδας – Μοναστήρι – Γιαννουσέικα συντήρησε και αποκατέστησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός ενημέρωσε για τις εργασίες αντικατάστασης του συνόλου των ξύλων του δαπέδου της γέφυρας και του καθαρισμού της κοίτης.

Η αποκατάσταση της κοιτόστρωσης και άλλες εργασίες που τυχόν απαιτηθούν μετά τον σχετικό έλεγχο των τεχνικών υπηρεσιών της Π.Ε. Καρδίτσας, προβλέπονται στο πλαίσιο έργου οδικής ασφάλειας συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί και βρίσκεται σε διαδικασία ανάδειξης αναδόχου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας:

– Από το 730 ΤΜΧ Γ/Φ (Τάγμα Μηχανικού Γεφυροκατασκευής) τοποθετήθηκαν και παραδόθηκαν -με το από 3/5/2023 Πρωτόκολλο- τα προς αντικατάσταση μεταλλικά στοιχεία της γέφυρας (αντηρίδες, σύνδεσμοι, βλήτρα, δοκίδες κ.α.)

2. Από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας έγινε η σχετική προμήθεια και αντικατάσταση όλων των ξύλων του δαπέδου της γέφυρας καθώς και ο καθαρισμός της κοίτης από κλαδιά και φερτά υλικά.

3. Η αποκατάσταση της κοιτόστρωσης, ο έλεγχος των βάθρων και η ενδεχόμενη ενίσχυσή τους (αν απαιτείται), θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Οδικό δίκτυο Δήμου Καρδίτσας- Αποκατάσταση ζημιών φαινόμενου Διομήδης», προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης.